Facebook Pixel Code
 • 0212 227 0 227
 • | 1989'dan Günümüze

İsviçre Liseleri


 

İsviçre Lise Eğitimi

İsviçre Liseleri, İsviçreli öğrenciler için kendi eğitim sistemlerini uygulayan devlet liseleri ve İsviçre'de Lise Eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için farklı uluslararası diploma programları uygulandığı özel liseler olarak ayrılabilir. Bu iki tip lise arasında önemli farklılıklar bulunur. İsviçreli öğrenciler için de bazı özel okullar vardır fakat yerel halk çocuklarını özel okullara göndermeyi çok tercih etmezler. Çünkü bu okullar, elit okullar olarak belirtilmez. Yalnızca aile geleneği, din, felsefi yönelim ve devlet okullarındaki zorluklar yüzünden özel okulları tercih ederler.

İsviçre'deki eğitim diğer birçok ülkeye kıyasla geleneksel değildir, aynı zamanda zorunludur. Yerel İsviçre okullarından özel okullara, çift dilli okullara, uluslararası okullara kadar uzanan geniş bir yelpazedeki okullar ile eğitim standartları son derece yüksektir. Geleneksel eğitimleri ve sıkı disiplinleriyle bilinirler.

İsviçre Lise Eğitim sisteminin yapısı, ilköğretim ile başlar, daha sonra orta öğretim, ardından mesleki eğitim de içerebilir. Öğrenciler İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde eğitim alma fırsatına sahiptirler. İsviçre'de eğitim sistemi büyük ölçüde merkezden uzaklaştırılmıştır. Eğitim, Araştırma ve Yenilik (SERI) Devlet Sekreteryası tarafından denetlenen 26 kanton bulunmaktadır. Bununla birlikte, her kanton, kendi standartlarını oluşturur ve uygular; bu, ülkenin bir bölgesinden diğerine geçiş yapan öğrenciler farklı eğitim sistemi uygulamalarıyla karşılaşabilir.

Okulların büyük çoğunluğu, International Baccalaureate(IB) diploması vermektedir. Genel olarak en çok tercih edilen lise eğitim programları aşağıdaki gibidir:

 • French Baccalaureate (BAC)
 • German Abitur
 • Swiss Matura
 • IGCSE
 • GCSE
 • American High School diploması
 • AP Advanced Placement


• İsviçre, son 15 yılda OECD / PISA eğitim standartlarına ilişkin yapılan bir ankette 65 ülke ve ekonomiden dokuzuncu sırada yer almıştır.

• Yerel ve uluslararası okulların çoğu ücretsizdir, ancak ebeveynlerin son derece yüksek vergiler ödemesi pahasına hâlâ mevcuttur. İsviçre'de eğitim zorunludur, bu yüzden velilerin böyle vergileri ödemelerini engelleyebilecek hiçbir yolu yoktur.

• Zorunlu eğitim 9-11 yıl sürer; bazı çocuklar dört yaşındayken zorunlu eğitime başlarken, diğerleri altı yılda yaklaşık 15 yaşına kadar zorunlu eğitim görürler.

• ABD'deki pek çok okulda olduğu gibi, İsviçre okul yılı da geleneksel olarak Ağustos ve Eylül ayları arasında başlar ve bir defada 12 hafta iki dönem devam eder.

İsviçre'de Lise Ücretleri konaklama ve diğer giderler dahil yıllık yaklaşık CHF 80.000'dan başlamaktadır.

Devamını Oku

 
 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED