Facebook Pixel Code
 • 0212 227 0 227
 • | 1989'dan Günümüze

Oregon State University - Corvallis, OR


Oregon State University

Oregon Eyalet Üniversitesi, Corvallis, Oregon'da bulunan bir arazi hibeli kamu araştırma üniversitesidir. 200'ün üzerinde lisans programı ve çeşitli yüksek lisans, doktora dereceleri sunmaktadır. 2022 yılında ülkenin en büyük 10. mühendislik üniversitesi olmuştur. Eyalet dışından gelen öğrenciler tüm öğrencilerin dörtte birinden fazlasını oluşturmaktadır ve ek olarak 5.500 lisansüstü mezunu bulunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana 272.000'den fazla öğrenci OSU'dan mezun olmuştur. OSU'daki tüm akademik dersler, 11 haftalık dört döneme ayrılan çeyrek sistem altında yürütülmektedir. OSU'da öğretilen profesyonel disiplinler 11 kolej, bir onur koleji ve bir lisansüstü okul arasında bölünmüştür. Her üniversitenin tüm fakülte, personel, öğrenci ve akademik programlardan sorumlu bir dekanı vardır.

Kolejler ya bir bölüm başkanı/başkanlığı tarafından yönetilen bölümlere ya da program koordinatörlerini denetleyen bir müdür tarafından yönetilen okullara ayrılmıştır. Her okul veya bölüm, derece, sertifika, opsiyon veya yan dallara yol açan akademik programlardan sorumludur.

 • • Tarım Bilimleri Fakültesi
 • • İşletme Fakültesi
 • • Yer, Okyanus ve Atmosfer Bilimleri Fakültesi
 • • Eğitim Fakültesi
 • • Mühendislik Fakültesi
 • • Ormancılık Fakültesi
 • • Lisansüstü Okul
 • • Üniversite Onur Koleji
 • • Liberal Sanatlar Fakültesi
 • • Eczacılık Fakültesi
 • • Halk Sağlığı ve İnsan Bilimleri Fakültesi
 • • Fen Fakültesi
 • • Veterinerlik Fakültesi


Oregon State University Kampüs ve Ulaşım

420 dönümlük ana kampüs, Corvallis, Oregon'un merkezidir. Portland'ın 83 mil güneyinde, eyaletin Willamette Vadisi'nin ortasına yakın bir konumdadır. Ana kampüsün büyük bir kısmı 1906 yılında peyzaj mimarı John Charles Olmsted tarafından tasarlanmıştır. Olmsted'in erken dönem kampüs tasarımı 2008 yılında Ulusal Tarihi Yerler Sicili tarafından Oregon Eyalet Üniversitesi Tarihi Bölgesi olarak belirlenmiştir.

Oregon'da tarihi bölge tanımına sahip tek kolej veya üniversite kampüsüdür. Memorial Union, OSU mezunu ve ünlü Oregon mimarı Lee Arden Thomas tarafından tasarlanmıştır. "Oregon'daki Neoklasik mimarinin en iyi örneklerinden biri" olarak kabul edilmiştir.


Oregon State University Bölümleri

Lisans

 • • Sanat Tarihi
 • • Sanat, Medya ve Teknoloji
 • • Biyoloji
 • • İş Dünyası
 • • Kimya
 • • İletişim
 • • Bilgisayar Bilimleri
 • • Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi
 • • Ekonomi
 • • İngilizce
 • • Egzersiz Fizyolojisi
 • • İnsan Gelişimi ve Aile Bilimleri
 • • İnovasyon ve Girişimcilik
 • • Askeri Bilim
 • • Doğal Kaynaklar
 • • Dış Mekan Ürünleri
 • • Siyaset Bilimi
 • • Psikoloji
 • • Sürdürülebilirlik
 • • Turizm, Rekreasyon ve Macera Liderliği

Oregon State University tüm lisans bölümlerine erişmek için lütfen tıklayınız.


Yüksek Lisans

 • • Danışmanlık Yüksek Lisansı
 • • Klinik Ruh Sağlığı Danışmanlığı
 • • Okul Danışmanlığı
 • • Yaratıcı Yazarlık Alanında Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı
 • • Öğretimde Sanat Yüksek Lisansı
 • • İlköğretim: Çoklu Dersler (K-8 sınıfları)
 • • Dil Sanatları (5-12. sınıflar)
 • • Matematik (5-12. sınıflar)
 • • Fen Bilimleri: Entegre Fen, Biyoloji, Kimya, Fizik (5-12. sınıflar)
 • • Sosyal Bilgiler (5-12. sınıflar)
 • • Öğretmenler için Derece Dışı Onay
 • • Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce

Tüm lisansüstü programlara erişmek için lütfen tıklayınız.


Oregon State University Başvuru Koşulları

Lisans

İlk sene öğrencilerinin seçimleri rekabetçidir ve aşağıda listelenen kriterlerin bütünsel bir değerlendirmesine dayanır.

Daha Önce Alınan Eğitimler ve Başarıları :

 • • Lise boyunca alınan derslerin niteliği, niceliği ve düzeyi, özellikle de gerekli asgari derslerin ötesinde tamamlanan dersler (aşağıdaki lise ders gerekliliklerine bakınız)
 • • Tamamlanmış veya devam etmekte olan AP, IB veya üniversite kursları
 • • Sizin için mevcut olanlara dayalı olarak derslerinizin titizliği
 • • Aşamalı olarak zorlayıcı bir matematik dizisinin tamamlanması ve bu derslerdeki notlarınız
 • • Akademik Performans
 • • Tercih edilen kümülatif not ortalamasının 3.0 olması ve 15 zorunlu alan dersinin (aşağıda) tamamlanması
 • • Devam edilen lisenin akademik titizliği ve sınıf büyüklüğü bağlamında alınan sınıf sıralaması


Tercih Edilen Konu Alanı Dersleri

Dil

Minimum Birimler: 4 yıl

Öğrenciler, İngilizce de dahil olmak üzere herhangi bir dilde temel olarak okuduğunu anlama, yazma ve kompozisyon ve/veya edebi çalışmaya odaklanan 4 yıllık dil sanatları derslerinin eşdeğerini başarıyla (C- veya daha iyi bir notla) tamamlamalıdır. OSU, birden fazla dilde güçlü yeterliliğe sahip öğrencilerin ikinci bir dilde dil sanatları dersleri almalarına izin verir ve teşvik eder.

Bu dersler, yukarıdaki kriterlere odaklandıkları sürece dil sanatları dersi gerekliliğimize sayılacaktır. OSU'daki çoğu dersin İngilizce olarak verildiğini unutmayın, bu nedenle başvuru materyalleriniz İngilizce olarak verilen derslerde başarılı olabileceğinizden emin olmak için değerlendirilecektir.

Matematik

Minimum Birimler: 3 yıl, 4 yıl teşvik edilir.

Oregon Eyaleti, öğrencilerin başvuru sahibi olarak rekabetçi olabilmeleri ve burada öğrenci olarak başarıya hazırlanabilmeleri için en az üç yıllık matematik dersini başarıyla (C- veya daha iyisiyle) tamamlamalarını (dört yıl teşvik edilir) şart koşmaktadır.Kümülatif olarak bu dersler cebir, geometri ve veri bilimlerinde güçlü temelleri kapsamalı ve ileri cebir, istatistik, pre-kalkülüs veya kalkülüs odaklı derslerde daha üst düzey matematik alınmalıdır.

Sekizinci sınıfta alınan dersler bu gereklilik için sayılacaktır.

STEM dallarında ve derecenin bir parçası olarak kalkülüsün gerekli olduğu diğer alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler, mümkünse lisede kalkülüs öncesi ve/veya kalkülüs almayı düşünmelidir, ancak bu bir kabul şartı değildir.

Bunların OSU'daki tüm bölümler için asgari gereklilikler olduğunu unutmayın. OSU'daki eğitiminizi planlarken tavsiye edilen lise matematik derslerini görüşmek için lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sosyal Bilimler

Minimum Birimler: 3 yıl alınan notlar her dersten C- veya üzeri olmalıdır.

Bilim

Minimum Birimler: 3 yılİki farklı bilim dalından (Biyoloji, Kimya, Fizik, vb.) en az bir yıl olmak üzere her dersten C- veya üzeri not alınmış olmalıdır.

Yüksek Lisans

Başvuru sahiplerinin;

 • • Bölgesel olarak akredite edilmiş bir kolej veya üniversiteden dört yıllık lisans derecesi
 • • İlk lisans derecesine yönelik derecelendirilmiş lisans çalışmasının son 90 çeyrek (60 dönem) kredi saatinde ve daha sonra tamamlanan tüm çalışmalarda 3.00'lık birleşik not ortalaması
 • • Bölgesel olarak akredite edilmiş bir kolej veya üniversiteden dört yıllık lisans derecesi
 • • Bölgesel olarak akredite edilmiş bir üniversiteden 45 çeyrek kredi saatlik yüksek lisans derecesi
 • • Öğrenci lisans derecesini Bologna Deklarasyonu'nu imzalayan bir ülkede tamamlamışsa, o zaman
 • • Son iki yılda B ortalamasına (ABD 4.00 not ölçeğinde 3.00 eşdeğeri) sahip en az üç yıllık bir bakalorya derecesi ve sonraki tüm notlandırılmış ders çalışmaları
 • • İki yıllık (45 çeyrek krediye eşdeğer) yüksek lisans derecesi ile en az üç yıl süreli bir lisans derecesi


Neden Oregon State University?

 • • Çok çeşitli sayıda lisans ve lisansüstü bölüm sunmaktadır.
 • • Köklü ve prestijli bir eğitim anlayışına sahip olan bir üniversitedir.
 • • Çok aşamalı öğrenci kabul sistemiyle kendi standartında ve seçici bir okuldur.
 • • Kampüsü doğal güzelliklere yakın ve çok geniştir.
 • • Öğrencilerine sosyal bir öğrencilik hayatı vaadetmektedir.
 • • Mezunlarını, istihdam ve kariyer basamakları konusunda desteklemektedir.
Yurtdışı Okul Videoları

Ücret detayları için eğitim danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED