Facebook Pixel Code
 • 0212 227 0 227
 • | 1989'dan Günümüze

IB Diploma - IB Programları

IB Diploma Programları

Üniversite öncesi uluslararası diploma programı olarak geçen IB diploma, 2 yıllık bir lise eğitim süresini kapsamaktadır. Uluslararası mükemmelliğin bir simgesi kabul edilmektedir. Eğitim boyunca 16-19 yaş grubundaki öğrencilere denge, derinlik ve genişlik bileşimi sunulmaktadır.

IB Diploma Programının Amacı

IB Diploma programı, üniversite eğitimi öncesinde özgüven sahibi, disiplinli, sorgulayan gençler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca topluma, duyarlı, çok yönlü düşünebilen, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan bireyler kazandırmayı benimseyen bir programdır.

IB diploma programları süresince öğrenciler aşağıdaki IB öğrenen profili vasıflarına sahip olmak üzere eğitilmektedir.

 • Araştıran-sorgulayan,
 • Bilgili,
 • Fikir üreten,
 • İletişim kurabilen,
 • Prensip sahibi,
 • Açık görüşlü,
 • Karşısındakini önemseyen,
 • Risk alabilen,
 • Zihinsel-fiziksel-duygusal denge kurabilen,
 • Güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak gelişimini destekleyen vasıflara sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.


IB Diploma veren okulların yarısından fazlası devlet tarafından finanse edilmektedir.

IB Diploma Not Sistemi

IB diploma programında notlandırma 7 farklı puandan sistemi üzerinden yapılmaktadır.

 • 1- Çok yetersiz
 • 2- Yetersiz
 • 3- Orta
 • 4- Yeterli
 • 5- Çok iyi
 • 6- İyi
 • 7- Mükemmel


IB Diploma Nasıl Alınır?

IB diplomada 3 temel unsur ve 6 ders grubu yer almaktadır. 3 temel unsurun amacı öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştirmek, bilgi ve becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bunu proje, araştırma ve essay gibi uygulamalarla sağlamaktadır.

Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi ve Yaratıcılık-Faaliyet- Hizmet bu 3 ana unsuru oluşturur.

- Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge / TOK) : Bilginin doğasını ve bildiğimizi iddia ettiğimiz bilgiyi nasıl elde ettiğimizi yansıtır. Bilgiyi keşfetmek amaçlanır. 2 yıl içerisinde en az 100 saat alınması gerekir.

- Bitirme Tezi (Extended Essay / EE) : 4000 kelimeden oluşan bir essay ile teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin çalışmalarını tamamen kendisinin yürüttüğü bağımsız bir araştırma projesi istenir.

- Yaratıcılık, Faaliyet ve Hizmet (Creativity, Action and Service / CAS) : Öğrencilerden bu 3 kavramı da barındıran bir çalışma istenir. 2 yıl içerisinde 18 ay kadar çalışma yapmaları ve 3 kavrama da eşit zaman ayırmaları gerekmektedir. Bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmayan öğrencilerin diploma alabilmeleri mümkün değildir.

IB Diplomada sunulan 6 ayrı ders grubu ise aşağıda sıralanmıştır. Her ders grubunun farklı kursları bulunur. Öğrenciler her birinden 1 ders seçmelidir. Bu seçilen derslerin 3 tanesi High Level (HL) olmak zorundadır. Diğer 3’ü Standart Level (SL) olarak alınabilir.

Türkiye’de sosyal bilimler ve anadil haricindeki dersler İngilizce verilmektedir.

High Level (HL) dersler Standart Level(SL) derslere göre daha derinlikli ve daha geniş kapsamlıdır.

 • 1. Studies in Language and Literature - Dil ve Edebiyat Çalışmaları : Genellikle öğrencilerin ana dilde yaptıkları edebiyat çalışmalarıdır.
 • 2. Language Acquisition -Dil Edinimi : Farklı bir dilde, o dilde yetkin öğrencilerle işlenen dil ve edebiyat dersi çalışmalarıdır.
 • 3. Individuals and Societies - Bireyler ve Toplumlar : Ekonomi, Felsefe, Psikoloji, ITGS, İşletme ve Yönetim
 • 4. Sciences - Deneysel Bilimler : Biyoloji, Kimya, Fizik
 • 5. Maths - Matematik : İleri Düzey Matematik, Standart Düzey Matematik
 • 6. The Arts - Müzik, Seçmeli Dersler


ib-programlari

IB Diploma Değerlendirme

Öğrenciler 2 yıllık süreç içerisinde iç değerlendirme ve dış değerlendirmelere tabi tutulurlar. İç değerlendirmede ödevler hem dersin öğretmeni hem de IB tarafından görevlendirilen öğretmen tarafından yorumlanır.

İç değerlendirme Sınavları : Dil derslerinde sözlü çalışma, coğrafyada saha çalışması, bilimde laboratuvar çalışması, matematikte araştırma ve sanatta performans şeklindedir. İç değerlendirme yüzdeleri derslere göre değişiklik gösterir fakat genelde ders başına %20-%40 arasında etkisi bulunmaktadır.

Dış değerlendirme sınavları : Essay yazma, kısa yanıtlı sorular, verilere dayalı sorular, vaka çalışması üzerine sorular, metin yazılması gereken sorulardan oluşmaktadır. Nadiren de olsa çoktan seçmeli sorular sorulabilmektedir. Dış Değerlendirme sınavları Mayıs ayında ve Kasım ayında IB tarafından yapılmaktadır. Tüm IB diploma sunan okullarla aynı zamanda sınavlar yapılır ve sonuçlar IB organizasyonuna gönderilir.

 • Türkiye’deki 10.sınıfta IB ‘ye başlayan öğrenciler Kasım ayında, 11.sınıfta başlayan öğrenciler Mayıs ayında sınava girmektedirler. ,
 • Okullara göre başlangıçlar değişiklik gösterebilmektedir.
 • Diploma kazananların diploması Mayıs’ta sınava girenler için Eylül’de Kasım’da sınava girenler için de Mart ayında okullara gönderilmektedir.
 • Öğrenci her bir dersten en çok 7 puan alabildiğinden toplamda en fazla 6x7=42 puana sahip olabilir.
 • TOK ve EE ortak değerlendirmelerinden de en fazla 3 puan gelmektedir.
 • CAS puanlamaya katılmaz ama diploma için zorunludur. Bu bilgiler ışığında öğrenci mezun olurken en fazla 45 puan alabilmektedir.
 • IB diplomasına sahip olmak için en az 24 puan gerekir.
 • Diploma alabilecek kadar yeterli puanı olmayan öğrencilere notlarını yükseltebilmek için yeniden sınava girebilir.
 • TOK, CAS ve EE gerekliliklerini tamamlamayan öğrencilere puanı yeterli olsa dahi diploma verilmemektedir.
 • Belli dersleri iki dilde alan ve 3 ila üzeri puanla tamamlayan öğrenciler iki dilli IB diploması alabilmektedir.


IB Diploma Programı Ücretleri

IB program ücretleri Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından her yıl belirlenmektedir. Alınan programlara göre fiyatlar değişkenlik gösterir.

IB diploma programının ücretleri ise 2020/2021 yılı itibariyle aşağıda belirtildiği gibidir.

6 grup dersinden her biri için 85 Euro ödenir. 6 x €85 = 510 Euro

3 temel unsur olan CAS - TOK - EE için sırasıyla 7 Euro – 33 Euro – 65 Euro olmak üzere toplamda 105 Euro ödenmesi gerekir. Üniversiteler gönderi bedeli olarak da ücret talep etmektedir.

Neden IB Diploma?

 • Özellikle Amerika, İngiltere, Kanada, Hollanda, Avustralya Yeni Zelanda ve çeşitli Avrupa ülkelerinde birçok ayrıcalık sunmaktadır.
 • İngiltere’deki birçok önemli üniversite IB diplomasına sahip öğrencilere üniversiteyi 3 yılda tamamlama imkânı sunmaktadır. İngiltere üniversiteleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.
 • Bazı Kanada üniversiteleri IB diplomasına sahip olan öğrencilere doğrudan 2.sınıfa geçme hakkı vermektedir. Kanada üniversiteleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.
 • Türkiye’deki bazı özel üniversiteler IB Diploması olan öğrencilere burs ve ayrıcalıklarından faydalanma imkanı vermektedir.
 • 2013 yılında Çin’de yapılan araştırmaya göre IB diploma sahibi öğrencilerin %72’si dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden birinde eğitim almaktadır.


IB Okulları

Hem Türkiye’de hem de yurtdışında IB Diploması veren bir çok okul bulunmaktadır. Bu okulları görmek için IB Diploması Veren Okullar blog yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED