Facebook Pixel Code
 • 0212 227 0 227
 • Yurtdışı Eğitim | 1989'dan Günümüze

Uluslararası Lise Diploma Programları

|

Uluslararası Lise Diploma Programları

International Baccalaureate (IB)

IB - International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programları, 1968 yılında İsviçre liseleri tarafından uygulanmaya başlayan, günümüzde başta Avrupa olmak üzere, dünyanın bir çok ülkesinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılım gösterdiği eğitim programlarıdır. 16-19 yaş arası öğrencilere sunulan IB Programları öğrencilerin hem sosyal hem de akademik alanlarda gelişmelerini hedeflemektedir. IB Programına katılan öğrenciler, Edebiyat, yabancı dil, sosyal bilimler, fen bilgisi, matematik ve güzel sanatlar & seçmeli kategorisinden 6 farklı ders seçimi yaparlar. En düşük puan 1, en yüksek puan 7’dir. IB programından başarılı sayılmak için 6 dersin toplamından en az 24 puan almak gerekmektedir. Üniversite öncesinde 2 yıllık bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sadece Avrupa'nın değil dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edilme şansı kazanmaktadır.

Advanced Level (A Level)

A Level Programları; İngiltere eğitim sisteminin bir parçasıdır. 1951 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilerek İngiltere Liseleri tarafından uygulanmaya başlayan A Level programı özellikle Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Imperial College London, London School of Economics gibi dünya çapında prestije sahip olan İngiliz üniversitelerine giriş için istenmektedir. A-Level programları lise eğitiminin son 2 yılını kapsamaktadır ve minimum 16 yaş sınırlaması vardır. A Level’in ilk senesi AS Level (Advanced Subsidiary Level), ikinci senesi ise A2 Level olarak adlandırılmaktadır. A Level programında öğrenciler üniversitede eğitim almak istediği bölüme yönelik en az 3 veya en fazla 5 dersten sorumlu tutulmaktadır. A Level için geçme notları en yüksekten en düşüğe, A*, A, B, C, D ve E'dir. E notu için gereken minimum standarda ulaşamayanlar U notu alırlar. AS Level seviyesinde A* notu yoktur. A Level mezunları sadece İngiltere üniversiteleri değil, dünyanın en prestijli üniversitelerine de yerleşmektedir.

Advanced Placement (AP)

Advanced Placement (AP) programı, Amerika liseleri tarafından uygulanmaya başlayan ve şuan bir çok ülkede uygulanan bir programdır. Eğitimde mükemmelliği hedefleyen AP Programında öğrenciler lisede eğitim alırken üniversite seviyesindeki dersleri alarak bu derslerden üniversitede muaf olmaktadır. Özellikle yurtdışında üniversite eğitimi planı olan öğrencilerin AP programına katılmış olması üniversiteler tarafından tercih sebebidir. Eğitimde mükemmelliği hedefleyen bu program çok çalışmayı gerektirmektedir. Advanced Placement İngilizce, Sanat, Tarih & Sosyal Bilimler, Matematik & Bilgisayar Bilimleri, Fen Bilimleri ve Dünya Dilleri kategorilerinden oluşan 38 ders öğrencilere sunulur. AP notları 1 ile 5 puan arasında hesaplanır, 3 ve üzeri notlar geçer kabul edilir.

ABITUR

ABITUR Alman ortaöğretim sisteminde 12 veya 13 yıl sonunda yapılan sınav sonrasında ulaşılabilen en yüksek lise denkliğidir. Almanya’da lise eğitimi alanlar veya Alman liselerinde okuyanlar bu sınava katılarak ABITUR diplomasına sahip olmaktadır. Bu diploma denkliği ana dili Almanca olan Almanya, İsviçre ve Avusturya’nın yanı sıra bir çok Avrupa ülkesi ve Amerika’daki üniversiteler tarafından tanınmaktadır. ABITUR müfredatında Matematik, Almanca, İngilizce ve 2 Fen Bilgisi (Fizik, Kimya veya Biyoloji) dersleri zorunludur. ABITUR notları 1 ile 6 arasında puanlanmaktadır. En başarılı not 1.0 sayılırken 4.0 üzeri not alanlar ABITUR’dan başarısız sayılmakta ve diploma alamamaktadır.


***Ayrıca bu 4 diploma programı dışında; French Baccalaureate (Fransa Lise Diploması), Matura (Avusturya Lise Diploması), Ontario Secondary School Diploma (Ontario Lise Diploması & Kanada) ve Maturità (İtalyan Lise Diploması) dünyada en fazla kabul gören diğer lise denklikleridir.

 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED
Bilgi İstek Formu