Facebook Pixel Code

İngiltere’de Üniversite ve Master

İngiltere, dünyanın tüm ülkelerinde diploması geçerli olan, repütasyonu ve akademik başarısı yüksek devlet üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere’de üniversite eğitimi 3 yıldır. 3 yıllık lisan eğitimi öncesinde Türk öğrencilerden akademik durumu, mezun olacağı/olduğu okul ve İngilizce dil seviyesine bağlı olarak ‘foundation’, ‘bridging’ veya ‘access’ olarak adlandırılan bir yıllık hazırlık programı istenebilmektedir.

‘Access, Bridging, Foundation’ (Hazırlık) Programları

Bir yıl süren bu hazırlık programları çeşitli konularda verilmektedir. Programın başarı ile tamamlanması halinde doğrudan bir üniversitenin lisans programına geçiş sağlanmaktadır. Bu programlar bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde yer almakla birlikte bağlantılı oldukları kolejlerde de sunulmaktadır. Ders içerikleri üniversitede okunacak bölüme göre belirlenmektedir. Örneğin işletme eğitimi almak isteyen bir öğrenci o bölümün temel derslerini alırken mühendislik programı için hazırlık sınıfını okuyan bir öğrenci ise mühendisliğin temel derslerini almaktadır. Bununla beraber hazırlık programlarında ekstra İngilizce (akademik İngilizce) ve de ‘study skills’ diye adlandırılan eğitim boyunca öğrencinin ihtiyacı olacak sunum yapma teknikleri, essay yazımı vb. konuları içermektedir.

Hazırlık programları üniversitelerin kendi bünyelerinde, bağlantılı kolejlerde ya da özel kolejlerde sunulmaktadır. Özel kolejlerde sunulan programlar için sınıftaki öğrenci sayıları daha az, bireysel ilgi daha fazladır. Bu tip kolejlerde kontrol mekanizması da çok güçlü olup öğrenci velilerine 3 aylık gelişim-devamlılık raporları, ihtiyaca göre de ek ara raporlar gönderilmektedir.

İngiltere'de Üniversite (Lisans) Eğitimi


Lisans eğitim programları normalde 3 yıl olmakla birlikte bazı programlar eğitim süresi kapsamında 1 yıllık staj imkanı da sağlamakta, böylelikle 4 yıla uzamaktadır. Bu programlar ‘sandviç program’ olarak adlandırılır.

Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar bu genellemenin dışında olup eğitim süreleri 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir.

Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu Ekim ayı başı gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak-Şubat başlangıçlı programlar da sunulmaktadır. Lisans dereceleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

 • Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi
 • Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi
 • Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi
 • Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi
 • Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi
 • Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi
 • Bachelor of Engineering (BEng) mühendislik konusunda lisans derecesi

Lisans ve ‘Foundation’ – Hazırlık Programları için Başvuru Koşulları ve Gerekli Olan Belgeler

Öğrenci kabul koşulları üniversite ve bölgelere göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak 3 yıllık bir lisans derecesini doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

1.İyi derece bir lise diploması

Hazırlık programı için: Başvurulan üniversite, kolej ve bölümlere göre 2,8 – 4,0/5 arasında değişmektedir.

Lisans programları için (direk üniversiteye geçiş): Başvurulan üniversite ve bölüme göre 3,5 – 5,0-/5,0 arasında değişmektedir veya A Level derecelerine eşdeğer kabul edilen SAT, Abitur. Fransız ya da Uluslar arası Bakalorya, Matura, Maturita gibi uluslar arası sınav sonuçları da puana bağlı olarak hazırlık yılını atlayıp direk üniversiteye geçiş imkanı sağlamaktadır.

2.İngilizce dil seviyesini gösteren bir dil sınavı ( IELTS / PASSWORD / TOEFL )

Hazırlık programları için: Başvurulan üniversite ya da kolejlere ve bu bölüme bağlı olarak IELTS (4,5 – 6,0 ARASI) TOEFL IBT (53 – 80 arası) veya PASSWORD (4,5 – 5,5)

Lisans Programları için (direk üniversiteye geçiş): başvurulan üniversiteye bağlı olarak IELTS (6,0 – 7,5arası) veya TOEFL IBT (80 – 107 ARASI)

3.Lise öğretmenlerinden bir akademik referans

Mümkünse başvuru yapacağı bölümle direk alakalı olan branş öğretmenlerinden alınması önerilir.

4.Niyet mektubu

İngiltere’de hazırlık sınıfını atlayarak direk 1.yıla yapılacak olan başvurular UCAS adı verilen merkezi bir sistem ile yapılmaktadır. UCAS aracılığı ile öğrenciler maksimum 5 adet başvuru yapabilmektedirler. Online bir sistem olduğu için ve içinde yer alan bilgiler 5 üniversiteye de gönderildiği için UCAS ile aynı yada benzer alanlara başvuru yapılması gerekmektedir. Öğrencinin akademik hedefini anlattığı, kendisinden neden İngiltere'de eğitim görmek istediğinden, başarılarından varsa staj ve iş deneyimlerinden bahsettiği başvuru yazısına niyet mektubu denir.

Üniversite başvuruları UCAS aracılığıyla lise son sınıfın başında yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. UCAS başvurusu için önerilen başvuru tarihi 15 Ocak olmakla beraber yabancı öğrenciler 30 Haziran tarihine kadar, üniversitenin kontenjanına bağlı olarak başvuru yapabilmektedir

Bu tarihler, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri’nin tüm programları ile diğer üniversitelerin tıp, diş hekimliği, veterinerlik programları için geçerli değildir. Bu üniversiteler ve bu belirtilen bölümler için en son başvuru tarihi 15 Ekim’dir.

Üniversite lisans programı öncesi, hazırlık programına katılacak öğrenciler için başvuru süreci üniversiteye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Başvuruları sadece UCAS merkezi sistemi üzerinden online olarak kabul eden üniversiteler olmakla beraber hazırlık programı başvuruları çoğunlukla üniversitelere direk olarak yapılmaktadır.

İngiltere'de Master Eğitimi


Lisansüstü programlar; Lisansüstü Diploması (Pg Dip), Ders Ağırlık Master Dereceleri (MA, MSc, MEng, LLM), Araştırmalı Master Derecesi (MPhil) ve Doktora Araştırma Derecelerini (PhD veya DPhil) kapsamaktadır. Bu programlara başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki şartlar istenmektedir:

 • Her üniversite ayrı ayrı karar veriyor olsalar da başvurular için lisans diploma ortalamasını genellikle 4 üzerinden 3 olması,
 • İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS (6,0 – 7,5) VEYA TOEFL (80 – 107) sınav sonucu,
 • İki akademik referans,
 • Niyet mektubu,
 • Varsa iş deneyimi – stajlar (MBA programları ve bazı master programları dışında zorunlu değildir) ve alınan mesleki eğitim bilgilerini içeren CV,
 • Araştırmalı master ve doktora programları için araştırma önerisi ve yöntemini açıklayan yazılı çalışma.

Başvurular direk olarak üniversiteye yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. Öğrencilerin kendi sınıfları içindeki sıralamada ilk %10’un içinde olmaları da kabul olasılığını arttırır.

Master of Business Administration Programları /MBA)

İngiltere’de MBA programı sunan üniversitelerin çoğu Master için aranan şartlarla birlikte., mezuniyet sonrası en az üç yıllık tam zamanlı iş tecrübesi ve GMAT sınavını şart koşmaktadır. Pazarlama, bankacılık-finans ve personel yönetimi gibi birçok konu MBA programları içinde işlenmekteyse de yine aynı konularda iş tecrübesi gerektirmeyen MA veya MSC programları da sunulmaktadır.

Araştırmalı Yüksek Lisans Programları

MPhil

Genellikle iki yıl süren ve Türkiye’de tam karşılığı olmayan bir Master programıdır. Belirledikleri konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin katılması için uygulanan bir program olmakla birlikte, genellikle doktoraya geçiş olarak kullanılır. Doktora programına başvuran öğrencilerin bir kısmı ilk önce MPhil programına kaydedilir; birinci sene gösterdikleri başarı göz önünde bulundurularak ikinci yıl doktora öğrencisi olurlar. MPhil sıradan yapılmış olan çalışmalar doktora programının bir kısmının tamamlanmış olmasını sağlar.

PhD / DPhil / New Route PhD

Doktora (PhD) derecesi genellikle 3 yılda tamamlanır ve tamamen araştırmaya dayalı bir eğitim sürecidir. Türkiye’dekinden farklı olarak normal PhD eğitiminde sınıf içi ders bulunmamaktadır. Son yıllarda buna alternatif olarak geliştirilen New Route PhD programları ise 4-5 yıl sürmekle birlikte sınıf içi ders görmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır., araştırma ve dersi kombine eden bir programdır.

İngiltere için burs imkanları: İngiltere’de lisans ve yüksek lisans düzeyinde çok fazla tam burs imkanı bulunmamakla beraber %50’lere varan oranlarda kısmi burslar bulunmaktadır. Doktora düzeyinde ise kısmi burslar dışında tam burs alma imkanı da mevcuttur. Burs başvuruları genellikle üniversiteye kabul aşamasından sonra gerçekleştirilmektedir.

Akademik Program Öncesi Dil Takviye Programları:


Üniversiteler kendi bünyelerinde dil programları da sunmaktadır. Bu programlara katılım için; genellikle 18 yaş üzeri olmak ve belli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olup bunu IELTS veya TOEFL gibi resmi bir sınav ile belgeleyebilmek gerekmektedir. Bu programlar çoğunlukla öğrenciyi akademik çalışmaya hazırlayacak olan ‘Akademik İngilizce’ programlarıdır. Akademik Dil Programları çoğunlukla ‘pre-sessional’, ‘academic patway’, ‘English for undergraduate/ postgraduate study 2 vb. isimler altında sunulmaktadır.

Bazı üniversiteler ise yine minimum 18 yaş sınırı olmakla beraber Genel İngilizce programı da sunulmaktadır. Üniversitelerin bünyesinde sunulan programlar, akademik takvimlerine göre belirlenmekte, noel, paskalya ve dönem tatillerinde üniversite dil programları da tatile girmektedir, tatil bitiminde programlara devam edilmektedir.

Üniversite başvurularında yaygın olarak kullanılan İngilizce ölçme sınavları hakkında bilgiyi aşağıda görebilirsiniz.

IELTS: British Council tarafından yapılmaktadır. Yazma, konuşma, dinleme ve okuma bilgisini ölçmektir. IELTS klasik sistemde kağıt üzerinde yapılmaktadır. IELTS sınavı Akademik Test ve Genel Test olmak üzere iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, üniversitelere girişi için Akademik Test’i alması gerekmektedir. Kayıt tarihleri sınav tarihinden 4 hafta önce kapanmaktadır.

TOEFL: TOEFL sınavı Amerika kökenli, İngilizce bilgisini ölçme sınavı olmakla beraber İngiltere’de hemen hemen her üniversitede kabul edilmektedir. IELTS gibi yazma, konuşma, dinleme ve okuma bölümlerini içermektedir. TOEFL sınavı günümüzde internet üzerinden yapılmakta ve TOEFL IBT (Internet Based Test) olarak adlandırılmaktadır. Bazı TOEGL merkezleri (Türkiye’de sadece Ankara’da uygulanmaktadır) hala klasik-kağıt üzerinde sistem (Paper Based Test) kapsamında sınav uygulamaları yapsa da genellikle üniversitelerce kabul gören sınav türü IBT’dir.

TOEFL ve IELTS nedir, ne değildir adlı sayfamıza bakabilir, toefl ve ielts sınavı hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

PASSWORD: Password sınavı öğrencilerin İngilizce bilgisini ölçen ve sonucu anında almanızı sağlayan online bir sınav sistemidir. 1 saat süren sınav için kullanılan güvenlik programı sınav süresince bilgisayarınızda diğer tüm işlemleri bloke edecek şekilde kurulmuştur.

Her sınavda karşılaşacağınız soru dizilimi farklı olup ayrıca veri tabanında bulunan binin üzerinde soru ile sınav içeriği sık sık yenilenmektedir. IELTS 2.5 ve altına denk sayılır şekilde değerlendirilen ‘pre-password’ sınavdaki en düşük derecelendirme sonucudur. Bunun üzeri aşamalar 3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0 ve Password Plus olarak adlandırılır. Ölçüm skalası IELTS ile uyumlu olarak hazırlanmış olup, örneğin Password 4.0 sonucu IELTS 4.0’a denk olarak düşünülmektedir. Password Plus IELTS 6.5 ve üzerini ifade ermektedir. Password sınavı için kayıt anından itibaren 1-4 gün içerisinde sınavınız yapılabilmekte sonucu ise anında alınabilmektedir.

 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED
Bilgi İstek Formu