Facebook Pixel Code
 • 0212 227 0 227
 • | 1989'dan Günümüze

GPA Nedir? Nasıl Hesaplanır?

GPA HESAPLAMA

GPA Nedir?

GPA, “Grade Points Average”, öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek için kullanılan not sistemine verilen isimdir. Dünya çapında öğrencilerin notlarını değerlendirmek için harf notu pek çok kurum tarafından kullanılmaktadır. Harf notu A,B,C,D,F olarak ifade edilmektedir. GPA ise öğrencilerin notlarının 0,0 – 4,0 arası notlarla ölçeklendirilmesidir. Bu ölçeklendirme ile üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin başarılı olup olmadıkları hesaplanmaktadır.

Öğrencilerin lisans veya yüksek lisans programında burs başvurusu, belirli bir organizasyon veya kulüp katılımı, ders dışı etkinlik, doktora vb. gibi programlara başvuru esnasında GPA notu oldukça önem arz etmektedir. GPA ortalaması öğrencilerin akademik hayatlarında çalışkan mı, hırslı mı veya pek çalışmayı sevmeyen öğrenciler mi vb. gibi ne tür bir öğrenci oldukları bilmek açısından bize bir ön izlenim sunmaktadır. Durum ne olursa olsun genel ortalamanız öğrencilerin değerinin veya üniversite sürecinde zeki olup olmadığının göstergesi değildir.

GPA Nasıl Hesaplanır?

GPA hesaplama yapılırken genel final notu baz alınmaktadır. Bu durum da öğrencilerin genel performansı, başarısı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin GPA notunu kendilerinin hesaplayabilmesi için;

 • Dönem içinde aldıkları derslerin kaç kredi olduğunu,
 • Dönem içi toplam kaç ders aldıklarını,
 • Ve dönem içi notlarının harf notu karşılığını bilmeleri gerekmektedir.


Fakat bazı dersler aynı harf notuna denk gelse de farklı kredi sayılarına sahip olabilmektedir. Bu durumda hesaplamayı biraz karmaşık hale getirmektedir.

GPA hesaplarken farklı ülkelerin kendi derecelendirme standartları mevcuttur. Bu standartlara göre 3 farklı not sisteminden söz edilebilir. Bunlar AA/BB/CC, A1/B1/C1 ve A+/A-/A.

AA/BB/CC Not Sitemi

Harf Notu
 100’lük Sistem
 Başarı Notu / Puanı
AA
 90 – 100
4,00
BA
85 – 89
3,50
BB
80 – 84
3,00
BC
75 – 79
2,50
CC
65 – 74
2,00
DC
60 – 64
1,50
DD 
55 – 59
1,00
FD
50 – 54
0,50
FF
0 – 49
0,00

               

A1/B1/C1 Not Sistemi

Harf Notu
100’lük Sistem 
Başarı Notu / Puanı
A1
95 – 100
4,00
A2 
90 – 94
3,75
A3 
85 – 89
3,50
B1
82 – 84
3,25
B2
80 – 82
3,00
B3
75 – 79
2,75
C1
70 74 
2,50
C2
65 – 69
2,25
C3
60 – 64
2,00
D
55 – 59
1,75

50 – 54
0


A+/A-/A Not Sistemi (US GPA)

Harf Notu
100’lük Sistem 
 Başarı Notu / Puanı
A+
97 – 100
4,33 – 4,00
A
93 – 96
4,00
A-
90 – 92
3,70
B+
87 – 89
3,33
B
83 – 86
3,00
B-
80 – 82
2,70
C+
77 – 79
2,33
C
73 – 76
2,00
C- 
70 – 72
1,70
D+
67 – 69
1,33
D
63 – 66
1,00
D-
60 – 62
0,67
F
0 – 59
0

                         

İngiltere GPA Not Sistemi

İngiltere lisans ve İngiltere yüksek lisans not derecelendirmesi diğer ülkelerin not değerlendirilmesinden farklıdır. Aşağıda sizler diğer ülkelerden alınan notların İngiltere sistemindeki not dönüşümünü listeledik. Bu not dönüşümleri genel bir fikir vermek amaçlı örnek verilmiştir kural olarak görülmemelidir. ABD’deki kredi sistemi ile Avrupa not sisteminden farklıdır. Bu farklılıkta notları GPA olarak dönüştürmekte zor olabilmektedir.

İngiltere’de iki tür lisans derecelendirmesi sunulmaktadır. Onur derecesi ve normal derece. Onur derecesi en bilindik derecelendirmedir.

 • Birinci Sınıf Başarılar : A notuna denk gelmektedir ve öğrencilerin bu dereceye ulaşabilmesi için dönemi %70 veya üzeri bir notla tamamlamak gerekmektedir. Oldukça yüksek bir akademik başarı olduğu için lisans üstü başvurularda avantaj sağlamaktadır.
 • Üst İkinci Sınıf Başarılar : B notuna denk gelmektedir. Bu derece için öğrencilerin genel not ortalamasının %60 – 69 arası olması gerekmektedir. Lisans üstü program için ortak bir kabul şartıdır.
 • Alt İkinci Sınıf Başarılar : C notuna eş değerdir. Bu derece için öğrencilerin genel not ortalamasının %50 – 59 arası olması gerekmektedir.
 • Üçüncü Sınıf Başarılar : D notuna eş değerdir. Genel not ortalaması %40 – 49 olan öğrencilere verilmektedir. Öğrenciler lisans üstü başvurularında bu ortalama ile diğer öğrencilerle rekabet açısından zorlanabilirler.
 • Genel not ortalaması %40’ın altında olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilmektedir. F ile eş değerdir.


İngiliz Not Sistemi ve GPA’ya Dönüştürülmesi

İngiltere’de en iyi üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerin genel not ortalamasının 3,0 ve üzeri olması istenmektedir. Bu not ortalaması öğrencilere kabul aşamasında avantaj sağlamaktadır. Amerikan üniversiteleri ve kolejleri genel not ortalamasında genellikle GPA kullanılmaktadır. GPA notların ve her dersin kredisi hesaplanarak belirlenmektedir. Aşağıda GPA ve İngiliz notlarının birbirne dönüştürülmesini örnek olarak görebilirsiniz.

 • 4,00 = + %70
 • 3,0 – 3,9 = %60 – 69
 • 2,7 – 3,2 = %50 – 59
 • 2,0 – 2,6 = %40 – 49


%40’ın altıda olan notlar 1,0 – 1,9 olarak kabul edilmektedir. Birleşik Krallık’ta bu not normal bir derece ile eşdeğer olabilmektedir.

Bu yazı bilgi amaçlı yazılmış olup en doğru bilgi için başvurmak istediğiniz okula danışabilirsiniz. GPA hesaplama ve İngiliz not sisteminin GPA ’ya dönüştürme konusunda ve daha birçok konuda detaylı bilgi için GPA Nedir? GPA Hesaplama blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED