Yurtdışı Eğitimde Geleceğin Meslekleri

İleri teknoloji ve değişen yaşam koşullarının yarattığı beklentiler paralelinde farklı alanlarda bir takım uzmanlık alanları doğmuştur.Bilim, teknoloji, görsel sanatların neredeyse iç içe geçtiği günümüzde sektörlerin ihtiyaçlara cevap vermek için kalifiye elemanlar yetiştirmekte zorunlu hale gelmiştir.Bu amaçla Bournemouth Üniversitesi 2017 yılı itibariyle bazı yüksek lisans ve doktora programlarını da başlatmıştır.

Bournemouth Üniversitesi Computer Games Art  Yüksek lisans programı

Bu programla amaçlanan son yıllarda çok gözde haline gelen bilgisayara oyunu sektörünün hızlı ve sık değişen taleplerine cevap vermektir.Bu program içeriğinde Bilgisayar Animasyon Temel Bilgileri, Bilgisayar Oyunları Temel Bilgileri,Teknikleri, Hareket Halindeki Obje Çalışmaları gibi temel dersler bulunur.

Dersler yalnızca bilgisayar için değil başka platformlarda da oyun kurma ve yaratma konusunda uzmanlaşmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.Bir yıl süren eğitiminiz boyunca dizayn, illüstrasyon, 3D Modelleme ve animasyon derslerini sektörün kullandığı son teknolojiye sahip aletlerle öğrenme ve pratik etme fırsatı bulursunuz.Bireysel veya grup halinde sorumlu tututalacağınız projelerle bilgisayar oyunları konusunda profesyonelleşmeye başlarsınız.

Cyber Security and Human Factors – Siber Güvenlik ve İnsan Faktörü Yüksek lisans programı

Bournemouth Üniversitesinde açılan bu yüksek lisans programı bütün dünyada oldukça popüler olan ve rağbet gören siber güvenlik üzerine.Temelinde öğrenciyi bilgi ile etkileşimi olan uygulama, sistem, network gibi araçların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler ve bunlara yönelik değerlendirme ve kontrol mekanizmaları konularında eğitmeyi amaçlar.Siber suç olarak bilinen internet üzerinden bilgi manipülasyonu şeklinde  gerçekleşen yasa dışı aktiviteleri önleme konusunda uzmanlaşmanızı sağlar.Bu programal mezunları bu riskleri öngörme ve en aza indirme konusunda donanımlı bir hale gelir.

Program dahilinde yer alan zorunlu derslerden bazıları; Siber Güvenlik, İnsan faktörü, Araştırma Methodlarıdır.Buna ek olarak opsiyonel olarak Siber Psikoloji, Adli Bilişim, Bilgi Güvenliği, Güvenlik Yönetimi, Güvenlik tasarımı derslerine de katılabilirsiniz.

Mobile App Development Mobil Uygulama Geliştirme Yüksek Lisans Programı

Bu yüksek lisans programı öğrenciye İOS ve Android platformlarında geçerli mobil uygulama tasarlamak için gerekli donanımı sağlamayı amaçlar.Bu program içerik olarak üniversitenin hem bilim ve teknoloji hem de medya ve iletişim bölümünden aynı oranda destek alarak yaratılmıştır.Mobil cihazlarda günlük olarak milyarlara varan indirme sayılarıyla mobil uygulamara talep oldukça fazladır.Bu talebe cevap vermek adına açılan bu program mezunları mobil cihazların performanslarını maksimum hale getirmek için gereken yeteneklere sahip olmuş olur. Program içeriğindeki dersler şu şekildedir; Innovation and Device Inter-operability, Mobile App User Experience Design, Mobile Architecture and Cloud Services, Mobile Graphics, Research Methods and Professional Practice, Native App Development. 

Aklınıza takılan tüm sorular için danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi İstek Formu