Facebook Pixel Code

Geleceğe Gören İnternet Çağı ÜniversiteleriGeleceğin Meslekleri Neleri Kapsıyor?

Teknoloji şu anda gördüğümüzden çok daha hızlı gelişiyor. Şu anda kullandığımız teknolojinin yanında; şirketlerin belki 5 belki 10 yıllık teknolojisi hazır durumda. Teknoloji bu şekilde gelişiyorken, internet sektörü bu derece para kazandırabilen bir sektör haline gelmişken eğitim de bu alana kayıyor. Bu alanda bazı atılım yapan yabancı okullar var. Teknoloji eğitimi geleceğin eğitim sektörü alanı, teknolojik işler ise en büyük kazanç kapısı olacak gibi.

Bournemouth Üniversitesi

İleri teknoloji ve değişen yaşam koşullarının yarattığı beklentiler paralelinde farklı alanlarda bir takım uzmanlık alanları doğmuştur. Bilim, teknoloji, görsel sanatların neredeyse iç içe geçtiği günümüzde sektörlerin ihtiyaçlara cevap vermek için kalifiye elemanlar yetiştirmekte zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla Bournemouth Üniversitesi 2017 yılı itibariyle bazı yüksek lisans ve doktora programlarını da başlatmıştır.

Bournemouth Üniversitesi Computer Games Art Yükseklisans programı

Bu programla amaçlanan son yıllarda çok gözde haline gelen bilgisayar oyunu sektörünün hızlı ve sık değişen taleplerine cevap vermektir. Bu program içeriğinde Bilgisayar Animasyon Temel Bilgileri, Bilgisayar Oyunları Temel Bilgileri, Teknikleri, Hareket Halindeki Obje Çalışmaları gibi temel dersler bulunur.

Dersler yalnızca bilgisayar için değil başka platformlarda da oyun kurma ve yaratmakonusunda uzmanlaşmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.Bir yıl süreneğitiminiz boyunca dizayn, illüstrasyon, 3D Modelleme ve animasyon derslerini sektörün kullandığı son teknolojiye sahip aletlerle öğrenme ve pratik etme fırsatı bulursunuz. Bireysel veya grup halinde sorumlu tututalacağınız projelerle bilgisayar oyunları konusunda profesyonelleşmeye başlarsınız.

Cyber Security and Human Factors – Siber Güvenlik ve İnsan Faktörü Yüksek lisans programı

Bournemouth Üniversitesi'nde açılan bu yüksek lisans programı bütün dünyada oldukça popüler olan ve rağbet gören siber güvenlik üzerine. Temelinde öğrenciyi bilgi ile etkileşimi olan uygulama, sistem, network gibi araçların güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler ve bunlara yönelik değerlendirme ve kontrol mekanizmaları konularında eğitmeyi amaçlar. Siber suç olarak bilinen internet üzerinden bilgi manipülasyonu şeklinde gerçekleşen yasa dışı aktiviteleri önleme konusunda uzmanlaşmanızı sağlar. Bu programın mezunları bu riskleri ön görme ve en aza indirme konusunda donanımlı bir hale gelir.

Program dahilinde yer alan zorunlu derslerden bazıları; Siber Güvenlik, İnsan faktörü, Araştırma Methodlarıdır.Buna ek olarak opsiyonelolarak Siber Psikoloji, Adli Bilişim, Bilgi Güvenliği, Güvenlik Yönetimi, Güvenlik tasarımı derslerine de katılabilirsiniz.

Mobile App Development Mobil Uygulama Geliştirme Yüksek Lisans Programı

Bu yüksek lisans programı öğrenciye IOS ve Android platformlarında geçerli mobil uygulama tasarlamak için gerekli donanımı sağlamayı amaçlar.Bu program içerik olarak üniversitenin hem bilim ve teknoloji hem de medya ve iletişim bölümünden aynı oranda destek alarak yaratılmıştır. Mobil cihazlarda günlük olarak milyarlara varan indirme sayılarıyla mobil uygulamalara talep oldukça fazladır. Bu talebe cevap vermek adına açılan bu program mezunları mobil cihazların performanslarını maksimum hale getirmek için gerekenyeteneklere sahip olmuş olur. Program içeriğindeki dersler şu şekildedir; Innovationand Device Inter-operability, Mobile App User Experience Design, MobileArchitecture and Cloud Services, Mobile Graphics, Research Methods andProfessional Practice, Native App Development.

Aklınıza takılan tüm sorular için Global Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

  • British Council
  • English UK
  • Feltom
  • IALC
  • ICEF
  • Quality English
  • Study World
  • Türsab
  • UED
Bilgi İstek Formu